Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Errori.net käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Kaaoszine Oy
Rovastinpolku 6
Vaasa, 65380
www.kaaoszine.fi
045-3532919

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teemu Hakala
teemu@errori.net

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri sisältää ainoastaan kilpailu- ja/tai palaute-lomakkeita käyttäneiden vierailijoiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö

  • Käyttäjän nimi
  • Käyttäjän sähköposti
  • Mahdollinen palauteteksti

Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta koskaan ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään ainoastaan Errori.net -sivuston käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.