OpenAI on julkaissut merkittävän päivityksen GPT-4-Turbo AI-malliinsa Kommentit pois päältä artikkelissa OpenAI on julkaissut merkittävän päivityksen GPT-4-Turbo AI-malliinsa

on julkaissut merkittävän päivityksen AI-malliinsa, joka ylpeilee ”huomattavasti parannetuilla” kyvyillä vastausten luomiseen ja analysointiin.

Kyseinen paranneltu versio, joka sisältää AI-näkötekniikan visuaalisen, auditiivisen ja tekstimuotoisen sisällön ymmärtämiseen, on tällä hetkellä saatavilla vain kehittäjille. Kuitenkin OpenAI vakuuttaa, että nämä ominaisuudet tulevat pian integroitumaan :hen, tehden ne laajemman yleisön saataville.

Tämä merkitsee merkittävää kehitystä, sillä se on ensimmäinen kerta, kun GPT-4-Turbo visiotekniikalla tarjotaan ulkopuolisille kehittäjille. Mahdollisuudet ovat valtavat, luoden innovatiivisia sovelluksia muotiin, koodaukseen ja jopa pelaamiseen.

Päivitys laajentaa myös mallin tietojen katkaisupäivämäärää joulukuuhun 2023, heijastaen viimeisintä tietoa, jota se on koulutettu käyttämään. Aikaisemmin tämä katkaisupäivämäärä oli huhtikuussa 2023.

Mikä tarkalleen ottaen on GPT-4-Turbo?

GPT-4-Turbon ensisijainen tarkoitus liittyy kehittäjien työnkulun virtaviivaistamiseen heidän vuorovaikutuksessaan OpenAI:n mallin kanssa API:n kautta. Tämä päivitys poistaa tarpeen erillisille malleille teksti- ja kuvankäsittelyyn, mikä johtaa tehokkaampaan sovellusten luomiseen.

OpenAI kuvittelee lisäkehitystä ja näiden visioanalyysiominaisuuksien integrointia kuluttajille suunnattuihin sovelluksiin, kuten ChatGPT:hen. Tämä parantaa merkittävästi ChatGPT:n kykyä ymmärtää ja vastata visuaaliseen ja videoaineistoon.

Samoin Google on alkanut toteuttaa tätä lähestymistapaa Gemini Pro 1.5 -mallissaan, mutta tällä hetkellä pääsy on rajoitettu vain kehittäjille.

Yksi huomionarvoinen esimerkki GPT-4-Turbon reaalimaailman sovelluksesta on Cognition Labsin viraalinen koodaus-AI, Devin. Devinillä on huomattava kyky luoda monimutkaisia sovelluksia käyttäjän antamien vihjeiden perusteella.

GPT-4-Turbon potentiaali

Vaikka GPT-4 on kohdannut haasteita verrattuna uudempiin malleihin, kuten Claude 3 Opus ja Googlen Gemini, nämä päivitykset pyrkivät kurottamaan kuilua umpeen. GPT-5:n julkaisuun saakka parannukset tarjoavat kehittäjille ja yrityskäyttäjille arvokkaita uusia toiminnallisuuksia.

Päivitys säilyttää 128 000 merkin kontekstirajapinnan, mikä vastaa suunnilleen 300-sivuisen kirjan määrää ja riittää useimpiin käyttötapauksiin. Huomattavaa on, että OpenAI on aikaisemmin keskittynyt ääni- ja tekstimuotojen lisäksi myös videoiden analysointiin ja ymmärtämiseen ChatGPT:ssä. Tämä päivitys laajentaa videoiden ymmärtämiskyvyn mahdollisuuksia laajemmalle käyttäjäkunnalle.

Tulevaisuudessa ChatGPT:n käyttäjät saattavat pystyä lataamaan lyhyitä videoleikkeitä ja saamaan AI:n luomia tiivistelmiä tai avainhetkien erotteluja. Tämä merkitsee merkittävää edistysaskelta tekoälyn maailmassa, ja GPT-4-Turbon odotettu saapuminen ChatGPT:hen avaa jännittäviä mahdollisuuksia.

Lähde: tom's guide

Tiedekoulu ja Samsung etsivät yläkouluja yhteistyöhön Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedekoulu ja Samsung etsivät yläkouluja yhteistyöhön

Tiedekoulu x Samsung

Harrastustoimintaa tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille järjestävän Tiedekoulun toimitusjohtaja ja perustaja Maria Leivo kokosi vinkit, kuinka vanhemmat ja lapset voivat hyödyntää ä esimerkiksi matematiikan kokeisiin valmistautuessa.

haluaa yhdessä Samsungin kanssa hälventää tekoälyyn liittyviä ennakkoluuloja käynnistämällä tulevana syksynä ohjelman, jossa koululaiset pääsevät kehittämään omaa tekoälyyn ja luonnontieteisiin liittyvää hanketta. Ohjelmaan haetaan parhaillaan kiinnostuneita yläkouluja Suomesta.
Kevään aikana monessa perheessä saatetaan painiskella lapsen tai nuoren matematiikan tai fysiikan tehtävien parissa, kun kokeet lähestyvät.

Lapsille ja nuorille tieteestä ja teknologiasta harrastekursseja järjestävän Tiedekoulun toimitusjohtaja Maria Leivo vinkkaa, että tekoälypalveluista saattaa saada paljon apua niin kotitehtävien ratkaisemiseen kuin kokeisiin valmistautumiseen.

“Harva tulee ajatelleeksi, että tekoälyltä voi kysyä apua esimerkiksi tehtävän ratkaisemiseen tai siihen, miten kyseisen asian voisi parhaiten oppia. Tämä saattaa olla hyödyllistä etenkin vanhemmille, kun he neuvovat lapsia kotona vaikkapa algebran tai prosenttilaskujen perusteista, jotka ovat saattaneet myös heiltä itseltään unohtua”, Leivo sanoo.

Tiedekoulun ja Samsungin vanhemmille teettämästä kyselystä* käy ilmi, että yli 40 % vanhemmista on innoissaan tekoälyn mahdollisuuksista ja toivoo, että lapset pääsevät tutustumaan siihen turvallisessa ympäristössä.

“Suosittelen perheitä tutustumaan tekoälyyn yhdessä ja myös keskustelemaan sen käytöstä opintojen yhteydessä. Itse en missään nimessä kieltäisi kouluikäisiä lapsia opettelemasta tekoälyn käyttöä, vaan opastaisin, mihin tarkoituksiin se soveltuu. Tekoäly voi keksiä esimerkiksi hyviä harjoituksia tai kysymyksiä kokeisiin valmistautumista varten”, Leivo vinkkaa.

Kyselyn mukaan enemmistö vanhemmista, 52 %, ei ole keskustellut lapsen tai nuoren kanssa tekoälyn käytöstä.

“Ilahduttavaa on, että melkein puolet perheistä ovat asiaa kotona käsitelleet. Noin 45 % vastaajista kertoo myös, että heidän lapsensa tai nuorensa ovat tekoälyä käyttäneet”, Leivo kertoo.
Tiedekoulu

Samsung ja Tiedekoulu käynnistävät tiedeohjelman yläkouluille

Tiedekoulu vastaa yhdessä Samsungin kanssa vanhempien toiveeseen lasten ja nuorten mahdollisuudesta tutustua tekoälyyn turvallisessa ympäristössä. ja Tiedekoulu käynnistävät yhteistyössä luonnontieteisiin keskittyvän ohjelman, jossa yläkouluikäiset pääsevät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita tekoälyn ja teknologian avulla.

Yläkoulut kaikkialta Suomesta voivat ilmoittautua mukaan maksuttomaan ohjelmaan, johon sisältyy myös vastuuopettajien koulutusta ja oppimateriaalit. Itse työpajavaihe kestää kouluissa viikon. Parhaat projektit palkitaan vuoden lopussa valtakunnallisessa tilaisuudessa: voittajaryhmälle on luvassa Samsungin tuotepalkintoja ja koulu saa käyttöönsä Samsungin teknologiaa.

“Olemme erittäin iloisia siitä, että pääsemme yhdessä Samsungin kanssa tarjoamaan kouluille ja oppilaille luovan tavan tutustua teknologiaan ja tekoälyyn. Oppisuunnitelman mukaisesti ohjelmaan on yhdistetty myös yhteiskunnallista ajattelua, ja oppilaat voivat pohtia osana työpajoja, miten teknologia voisi auttaa mielenterveystyössä tai ilmastonmuutoksen ehkäisyssä”, Leivo sanoo.

”Tuomme nyt Suomeen maailmalla erittäin suositun Solve for Tomorrow -ohjelman, joka kannustaa nuoria soveltamaan luonnontieteitä luovien ratkaisujen löytämiseksi yhteiskuntamme suurimpiin haasteisiin. Odotamme innolla, millaisia ratkaisuja suomalaiset nuoret onnistuvat kehittämään”, Samsungin maajohtaja Mika Engblom kertoo.

Koulut voivat ilmoittautua mukaan osoitteessa: https://www.tiedekoulu.fi/samsung-x-tiedekoulu

Kun yhä useammat yritykset ottavat käyttöön tekoälyominaisuuksia liiketoiminnassaan, työntekijät ovat yhä huolissaan tekoälyn uhasta työpaikkojensa korvaajana. Fortune-lehti raportoi tiistaina, että eräs Adoben johtaja ei kuitenkaan ole aivan vakuuttunut tästä uhasta, vertaillen tekoälyn kehitystä kameran keksimiseen.

5 vinkkiä: näin voit hyödyntää tekoälyä opinnoissa:

  1. Kysy kysymyksiä. Käytä tekoälyä kysymysten esittämiseen luonnontieteiden aiheista, kuten matematiikasta, biologiasta, fysiikasta tai kemiasta. Voit kysyä esimerkiksi selityksiä käsitteille, ilmiöille tai kokeellisille tuloksille. Voit myös syöttää tekoälylle hankalan matematiikan tehtävän ja pyytää apua sen ratkaisuun tai vinkkejä vastaavien tehtävien harjoitteluun.
  2. Selitä käsitteitä. Jos jokin luonnontieteiden käsite on epäselvä, pyydä tekoälyä selittämään se yksinkertaisesti ja selkeästi. Näin voit paremmin ymmärtää ja omaksua uutta tietoa.
  3. Pyydä palautetta. Tekoäly voi tarjota välitöntä palautetta vastauksistasi, mikä auttaa sinua oppimaan virheistäsi ja parantamaan ymmärrystäsi matemaattisista käsitteistä. Voit siis käyttää tekoälyä omana valmentajanasi.
  4. Hanki lisämateriaalia. Pyydä tekoälyltä suosituksia tai lisätietoa luonnontieteiden aiheista. Se voi vinkata sinulle hyödyllisiä verkkosivustoja, artikkeleita tai videoita, jotka syventävät ymmärrystäsi.
  5. Harjoittele kysymyksiä ja vastauksia. Käytä tekoälyä harjoittelussa esittämällä sille kysymyksiä ja tarkistamalla vastaukset. Tämä auttaa sinua valmistautumaan luonnontieteiden kokeisiin ja parantamaan ymmärrystäsi eri aiheista.

    Kannattaa kuitenkin muistaa, että tekoäly voi välillä tarjota myös vääriä vastauksia ja että tekoälyllä ei tule korvata tehtävien ratkaisemisen harjoittelua itse.

    *Kyselyn toteutti Samsungin tilauksesta tutkimusyhtiö Syno International. Omnibus-verkkokyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 1 000 vastaajaa huhtikuussa 2024, ja vastaajista 194 oli kouluikäisten lasten vanhempia. Otos oli väestö demografisesti edustava.

ChatGPT Plussan suosio kasvaa GPT-4o-päivityksen myötä Kommentit pois päältä artikkelissa ChatGPT Plussan suosio kasvaa GPT-4o-päivityksen myötä

Kun yhä useammat yritykset ottavat käyttöön tekoälyominaisuuksia liiketoiminnassaan, työntekijät ovat yhä huolissaan tekoälyn uhasta työpaikkojensa korvaajana. Fortune-lehti raportoi tiistaina, että eräs Adoben johtaja ei kuitenkaan ole aivan vakuuttunut tästä uhasta, vertaillen tekoälyn kehitystä kameran keksimiseen.

:n suositun -kielimalliston uusin versio, , on nostanut yrityksen mobiilisovelluksen suosioon ennennäkemättömällä tavalla.

GPT-4o julkaistiin viime viikolla, ja se toi mukanaan useita parannuksia, kuten nopeamman suorituskyvyn, monimuotoisia teksti-, ääni- ja kuvaominaisuuksia, uuden äänimoodin, mahdollisuuden ladata kuvia ja dokumentteja analysoitavaksi ja paljon muuta.

Vaikka GPT-4o on saatavilla ilmaiskäyttäjillekin OpenAI:n verkkopalvelussa, on mobiilikäyttö rajattu maksulliseen -versioon. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi strategiaksi.

AppFigures-tutkimusyhtiön mukaan ChatGPT:n mobiiliapplikaation tulot nousivat julkaisupäivänä 22 prosenttia, mikä on sovelluksen historian paras päivätulo. Kasvu ei kuitenkaan jäänyt siihen.

talous

Tiistaihin mennessä sovelluksen päivittäinen tulo oli jo kaksinkertainen toukokuun keskiarvoon nähden. Tulot nousivat noin 491 000 dollarista päivästä lähes 900 000 dollariin päivässä. Nämä luvut on laskettu sen jälkeen, kun OpenAI on maksanut oman osuutensa tuloista Google Play Storelle ja Apple App Storelle.

Miksi ihmiset maksavat GPT-4o:sta, vaikka se on saatavilla ilmaiseksi verkossa?

Yksi suurimmista syistä lienee äänisyöttöominaisuus, joka on rajattu mobiilisovellukseen. Työpöytäversiossa käyttäjät voivat kommunikoida tekoälyn kanssa vain tekstillä, jolloin he jäävät paitsi merkittävistä uusista toiminnoista.

Muita mobiilisovelluksen etuja ovat mahdollisuus käyttää keskusteluhistoriaa offline-tilassa, nopeammat vasteajat ja parempi mobiiliintegraatio.

AppFigures esittää myös mahdollisuuden, että OpenAI saa enemmän tuloja verkkosivustostaan kuin mobiilisovelluksestaan, minkä vuoksi se ohjaa käyttäjiä mieluummin sinne.

Syystä riippumatta OpenAI:n viime viikko osoittaa, että kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita tekoälyn uusimmista kehitysaskeleista ja ovat myös valmiita maksamaan siitä, että he ovat ensimmäisten käyttäjien joukossa.