Kotimainen Psyon Games julkaisee yhdessä WHO:n kanssa koronavalistuspelin Kommentit pois päältä artikkelissa Kotimainen Psyon Games julkaisee yhdessä WHO:n kanssa koronavalistuspelin

Antidote COVID-19

Terveys- ja tiedepeleihin erikoistunut suomalainen startup-yritys on julkaisemassa globaalia pelillistä COVID-19-tietoisuuskampanjaa yhteistyössä :n ja terveysviranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen ulkoministeriö ovat antaneet tukensa kampanjalle ja tavoitteelle viedä se maailmalle.

Psyon Gamesin toimitusjohtaja Olli Rundgren kertoo, että -peli on saanut inspiraationsa 90-luvulta tutusta animaatiosarjasta Olipa kerran elämä, jossa seikkailtiin ihmisen elimistön sisällä ja seurattiin kuinka elimistön immuunijärjestelmä taisteli bakteereja ja viruksia vastaan. Antidotea on kehitetty erityisesti rokoteviestinnän tarpeisiin vuodesta 2017 alkaen ja se on voittanut Suomen peliteollisuuden Vuoden  Hyötypeli-palkinnon.

WHO: Antidote on ainutlaatuinen tapa viestiä

Nyt pelistä ollaan julkaisemassa COVID-19-versio, jolle maailman terveysjärjestö on antanut tukensa. WHO:n mukaan Antidote on ainutlaatuinen tapa viestiä COVID-19-tautiin liittyvien ennaltaehkäisevien  toimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä taudin leviämisen estämiseksi. Pelin avulla voidaan tehokkaasti viestiä kaikille ihmisryhmille heidän koulutustasostaan riippumatta.

Peli ja kampanja on suunniteltu WHO:lta saatujen ohjeistusten pohjalta sekä läheisessä yhteistyössä  kansanterveyden asiantuntijoiden kanssa. Sen tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään tietoa SARS CoV-2-viruksesta, rokotteista sekä ennaltaehkäisevistä toimista. Se on myös linjassa WHO:n strategisten  tavoitteiden kanssa, joiden mukaan ihmisiä tavoitellaan käyttämiensä kanavien kautta.

Kyseessä on Psyon Gamesin toinen pelijulkaisu lyhyen ajan sisällä, sillä maaliskuussa 2021 julkaistiin tarinankerronnallinen ” – Täyttä elämää” -mobiilipeli, joka vie pelaajan ADHD:n kanssa elävän henkilön kokemusmaailmaan. Peli on kehitetty osana ”Miltä ADHD tuntuu” -terveystiedotuskampanjaa, jonka on toteuttanut Takeda yhteistyössä asiantuntijapsykiatrin, ADHD-liiton ja kokemustoimijoiden sekä Psyon Gamesin kanssa. Terveystiedotuskampanjan alustavat tulokset näyttävät lupaavilta.

Kommentoi

Uusi mobiilipeli kuvaa ADHD-kokemusta tieteen ja tarinan keinoin Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi mobiilipeli kuvaa ADHD-kokemusta tieteen ja tarinan keinoin

FULL ADHD

ADHD-oirekuvaan liittyy edelleen monia myyttejä ja väärinkäsityksiä. Miltä ADHD tuntuu? -terveystiedotuskampanja on luotu rikkomaan näitä myyttejä sekä oikomaan väärinkäsityksiä aikuisen ADHD:sta. Osana kampanjaa julkaistaan Psyon Gamesin kehittämä tarinankerronnallinen mobiilipeli, mikä vie pelaajan ADHD:n kanssa elävän henkilön kokemusmaailmaan. Peli on luotu yhteistyössä Takedan, ADHD-liiton, kokemustoimijoiden sekä asiantuntijapsykiatrin kanssa.

Useasti palkittu suomalainen peli-startup on kehittänyt uuden mobiilipelin, – Täyttä elämää, osaksi Takedan aikuisen ADHD:ta käsittelevää terveystiedotuskampanjaa. Tämä pelaajavalintoihin perustuva visuaalinen novelli avaa ADHD-arkea tarinan keinoin. Tavoitteena on auttaa pelaajaa ymmärtämään millaiselta arki ADHD:n kanssa voi tuntua ja miten ADHD voi arjessa näyttäytyä.

Peli sijoittuu nuoren aikuisen, Eetun, tapahtumarikkaaseen elämään. Pelissä Eetu kohtaa arkipäiväisiä haasteita, joista selviytyäkseen hän käyttää toiminnanohjauksen resursseja. Pelissä toiminnanohjauksen resurssit saattavat loppua kesken ja tarina jatkua ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Pelaaja ohjaa valinnoillaan, miten Eetun seuraavaksi käy.

Pelin resurssipankki on mallinnettu lääketieteellisen tutkimustiedon pohjalta yhteistyössä asiantuntijapsykiatri Asko Niemelän kanssa. Se rakentuu toiminnanohjauksen kuudesta osasta: aktivaatio, keskittyminen, ponnistelu, tunteet, muisti ja toiminta.

Pelillistämisestä apua tietoisuuden levittämisessä

FULL ADHD – Täyttä elämää -peli yhdistää tarinan, tieteen ja kokemuksellisen oppimisen. Pelin ja koko kampanjan kehittäminen on koonnut yhteen Psyon Gamesin, Takedan, ADHD-liiton ja kokemustoimijat sekä psykiatrian erikoislääkärin Asko Niemelän.

– Parhaimmillaan tämän kaltainen tietoisuuspeli voi herätellä tunnistamaan kyseisen oireyhtymän piirteitä itsessä tai läheisessä. Tiedon lisääntyminen pelin kautta voi auttaa ymmärtämään oirekuvasta johtuvia haasteita elämässä. Pelin tavoitteena ei ole vain tiedon jakaminen, vaan tarjota pelaamisen kautta mahdollisuus syvempään, kokemukselliseen oppimiseen, kuvailee Asko Niemelä.

– Olemme ajatelleet alusta asti, että Psyon Games on niin kutsuttu impaktibisnes eli toimintamme suunnittelussa ratkaisevaa on tekojemme ja tuotteidemme yhteiskunnalliset hyödyt. FULL ADHD – Täyttä elämää -peli on tuotanto, jolla tavoittelemme positiivisia vaikutuksia sekä ADHD-yhteisölle, että koko ajan inklusiivisemmaksi kehittyvälle yhteiskunnalle, kertoo Psyon Gamesin operatiivinen johtaja Valtteri Lahti.

FULL ADHD

Peli julkaistaan osana laajempaa tietoisuuskampanjaa

Miltä ADHD tuntuu? -terveystiedotuskampanja avartaa aikuisen ADHD-oirekuvaan liittyviä myyttejä ja tuo lisää tietoa ADHD:n monimuotoisuudesta. Kampanjassa pureudutaan etenkin siihen, miltä ADHD tuntuu arjessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä aikuisen ADHD:sta, rohkaista keskustelemaan aiheesta sekä hakemaan apua tarvittaessa.

– Takedalla toimintamme perustuu terveyden ja potilaiden elämänlaadun parantamiseen niin uusilla lääkeinnovaatioilla kuin hoitoa tukevilla ratkaisuilla. Potilaiden ja hoidon tukemisessa olennaisena osana on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen kyseessä olevasta sairaudesta tai sen oireista. Tästä syystä tahdomme olla aktiivinen kumppani myös tietoisuustyössä, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Laura Aulanko.

– On erittäin tärkeää, että tietoisuus oirekuvasta saavuttaa kaikki, jotka sitä tarvitsevat niin työssään kuin muissakin yhteyksissä. Tiedolla vaikuttaminen onkin ADHD-liitto ry:n toiminnan punainen lanka. Diagnoosin saaminen ei saa olla sattumaa tai siitä kiinni, että kohtaa asialle vihkiytyneen henkilön. Tavoitteena on lisätä oikeaa tietoa ADHD:sta ja sen avulla vaikuttaa oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointiin ja mahdollisuuteen toimia tasavertaisina yhteiskunnassa, kertoo ADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela.

FULL ADHD

Kolme faktaa ADHD:sta

  1. ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jota esiintyy lapsista aikuisiin. Perimällä ja ympäristötekijöillä ajatellaan olevan merkittävä yhteisvaikutus ADHD:n oirekuvan kehittymisessä. ADHD:n ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Nämä oireet ovat pitkäkestoisia ja toimintakykyä haittaavia.
  2. ADHD ei ole käytöshäiriö, huonon kasvatuksen tulos, välinpitämättömyyttä tai laiskuutta. Parhaimmillaan ADHD voi olla voimavara; ADHD-oireiset ovat monesti luovia ja innovatiivisia. He pystyvät usein keskittymään mielenkiinnon kohteisiinsa hyvin intensiivisesti.
  3. On hyvä muistaa, että meillä kaikilla voi esiintyä ADHD-tyyppisiä oireita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä on ADHD. ADHD:n diagnostiset kriteerit täyttyvät vasta, kun ydinoireet ovat pitkäkestoisia, jo lapsuudessa havaittavia ja haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä. Aikuiselle tehtävä ADHD-diagnoosi edellyttää kattavaa psykiatrista tutkimusta.

FULL ADHD – Täyttä elämää -mobiilipeli on kehitetty yhteistyössä Takedan, ADHD-liiton ja kokemustoimijoiden sekä psykiatri Asko Niemelän kanssa. Peli on ladattavissa ilmaiseksi iOS ja Android -laitteille AppStore– ja Google Play -kaupoista. Peliin voi tutustua tarkemmin täältä.

Kommentoi